Vi utvikler Nord Norge, med bygg som skal stå for fremtiden. Det er derfor viktig for oss å bygge bærekraftig og ta vare på miljøet rundt.


MILJØPOLICY

Vi jobber kontinuerlig mot å bli en mer klima -og miljøvennlig bedrift. Vi ønsker å utføre våre arbeider og aktiviteter på måter som belaster klima og miljø i minst mulig grad. Derfor strever vi etter nye og gode løsninger som gir miljømessig gevinst både for bedriften og samfunnet. Vårt mål er å være en bedrift som er gode forbilder for andre, samt klare å påvirke våre kunder og samarbeidspartnere til å velge tøffere energi- og miljøkrav enn det myndighetene legger opp til. I driften av HN blir følgende prinsipper lagt til grunn for å nå våre mål:

  • En ledelse som er miljøbevisst.
  • Synlig og preget åpenhet rundt miljø, energibruk og avfall.
  • Bevisstgjøring og opplæring for alle ansatte om klima, miljø og avfallshåndtering.
  • Oppfylle krav fra myndigheter og byggherre (samt holde seg oppdatert på gjeldene lover, regler og anbefalinger for miljø og bærekraft).
  • Proaktivt velge og bruke materialer, bedrifter og leverandører som er klima -og miljøbevisste, samt fokus på gjenbruk av materialer der det er gjennomførbart.
  • Bevist forhold til innkjøp og hvilke bedrifter og leverandører som er miljøbevisste, samt bruke lokale leverandører der det er mulig.
  • Ansvarlig forbruk og produksjon (fra FNs bærekraftsmål).
  • Vi tar ansvar. Vi skal samarbeide med myndigheter, våre leverandører, underentreprenører og kunder for å skap et bedre miljø.

Vår miljøpolicy inngår som en del av vårt ledelsessystem. Den bygger på våre kjerneverdier og forretningsmessige retningslinjer. Til sammen viser dette hvordan vi arbeider.

 

MILJØFYRTÅRN

I 2016 ble vi miljøfyrtårnsertifisert.

Vi utfører årlig en innrapportering til Miljøfyrtårn på vår måloppnåelse i tilknytning til klima og miljø, denne kan tilgjengeliggjøres på forespørsel.