2021 - Brønnøysund, Nordland

Byggherre

Brønnøy kommune

Kontraktssum

87,3 mill eks mva

Areal

3 400m 2

Hovedentreprise

Distriksmedisinsk senter er et felles prosjekt for samordning og oppbygging av prehospitale tjenester, legevakt, somatisk og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste (Helgelandsykehuset) i nært samarbeid med og lokalisert ved det kommunale helsetilbudet i Brønnøysund. Deler av prosjektet omhandler ombygging av eksisterende helsesenter og inneholder blant annet nye garderober, ekspedisjoner, kontor, bad/WC, vaskerom, varmesentral og tavlerom.

Utført mai 2020 - desember 2021.