2019 - Alta, Finnmark

Byggherre

Finnmarkssykehuset

Kontraktssum

189 mill kr eks mva

Areal

4 500 m2 + ombygging

Totalentreprise med samspill

I tilknytning til Alta helsesenter har vi bygget Alta Nærsykehus, eller som det i dag heter Klinikk Alta.

Utvidelse av Alta helsesenter med nye sykehusfunksjoner. Nybygget inneholder funksjoner som operasjonsrom, røntgenrom, avd. for psykisk helse og somatiske sengeposter. Samhandlingen er gjennomført i to faser. Bygget som passivhus og med energiklasse A.

Bygget inneholder følgende funksjoner
1. etasje: Avsnitt for dagkirurgi, billeddiagnostikk og dagbehandling dialyse og cytostatika
2. etasje: Avsnitt for føde/barsel og somatisk sengepost
3. etasje: Avsnitt for psykisk helse

Utført september 2017 - juni 2019.