Hva skjer hos Harald Nilsen

TILRETTELEGGER FOR MER PREFABRIKKERING

Entreprenør Harald Nilsen investerer i bygg og utstyr for bygge mer prefabrikkerte bygningselementer

Vi vil fremover legge til rette for å produsere mer prefabrikkerte komponenter til prosjektene. Derfor er vi nå godt i gang med bygging av en produksjonshall på egen tomt i Bossekop.

Med prefabrikkering ønsker vi oppnå blant annet følgende fordeler;
- Stabile arbeidsforhold i eget bygg
- Mindre materialsvinn
- Høyere effektivitet med gjentakende arbeidsoperasjoner
- Redusere antall timeverk og bemanning på byggeplassen


Hallen er på ca 450m2 og vil være utstyrt med arbeidsjigg i 12m lengde og traverskran for kunne håndtere store komplette veggelementer.

Vi vil være ferdig til sommerferien med byggingen, og i august så starter 2-4 mann opp produksjon i dette lokalet.

Har du et prosjekt som du ønsker realisert så ikke nøl å ta kontakt med oss. Vi kan utføre hele eller deler av byggeprosessen, alt avhengig av hva kunden ønsker.