Hva skjer hos Harald Nilsen

Ny profil og nettside

Bedriften har jobbet med merkevare og profil

Bedriften har gjennom 2019 arbeidet med en profilendring.
I korte trekk så er resultatet av denne prosessen;
- Nytt navn
- Ny logo og profilmanual
- Ny nettside

Slagordet "Trygghet gjennom hele prosessen" skal benyttes aktivt fremover.

Arbeidet har vært godt ledet av Kreativ industri og Árvu AS.

Eksempel logo på bil

Bedriften har endret navn fra Harald Nilsen Entreprenørforretning til entreprenør Harald Nilsen