Hva skjer hos Harald Nilsen

Nytt driftsbygg på Hasvik!

Hasvik lufthavn har fått et nytt og moderne driftsbygg. Lufthavnen er også oppdatert med fjernstyrt tårntjenester, der vi har gjort grunnarbeidet og arbeider med fundamenter.

ENHK Minidriftsbygg

Torsdag den 28. mai overleverte vi et nytt driftsbygg til Avinor. Bygget er på over 400 m2 og inneholder garasje, garderober, tekniske rom, lager og trim rom. Driftspersonellet på lufthavna var veldig fornøyd med det nye bygget.

Garasjen som er på nesten 180 m2 skal brukes som oppbevaringsplass og verksted til den store brøytebilen på lufthavna.
Vi har også utført grunn og fundamentarbeider på det ny RT tårnet til lufthavna. Det besto av 3 store fundamenter.

Samarbeidet med Byggherrens representant fra Avinor, Unn-Liv Teigen, har gått veldig bra og vi har sammen utarbeidet et bygg av høy kvalitet som er levert til rett tid. Et godt prosjekt for både oss som entreprenør, Avinor som byggherre og alle våre underentreprenører.

Med oss i prosjektet har vi hatt elektriker H. Blix, Rør og Bad på rørleggingen, Nitek på ventilasjons- og metallarbeidene, Blikkenslager Bjørn Mella på taktekking og beslagsarbeider samt Arctic Minerals på grunnarbeider.

Alt i alt et meget vellykket prosjekt!