Hva skjer hos Harald Nilsen

Distriktmedisinsk senter Brønnøysund

Vi startet arbeider med prosjektet i vår og det skal ferdigstilles november 2021. Det er Brønnøy kommune som skal drifte bygget og vil omfatte deler av eksisterende helsesenter og nybygg.

Bygningsmessige arbeider

Et distriktmedisinsk senter er et helsetilbud der en eller flere kommuner samarbeider med et sykehus om tjenester, enten før eller etter sykehusbehandlingen.

Vi har kontrakt K201 som omhandler bygningsmessige arbeider.
Kontraktssummen er på ca 85 MNOK.

Som følge av stor oppdragsmengde for øvrig i bedriften så har vi i dette prosjektet satt vekk større andel av oppgaver enn hva vi tradisjonelt gjør. Situasjonen med Covid 19 har også medført at vi så langt har begrenset reisevirksomheten.

Med oss i prosjektet så har vi så langt med oss følgende underentreprenører.
- Grunnarbeider: Bendiksen Entreprenør AS
- Betongarbeider: OK Kristoffersen AS
- Betongelementer: Overhalla Betongbygg AS
- Tømrerarbeider: Brønnøy Bygg & Bolig
- Taktekking: Protan Entreprenør AS
- Malerarbeider: Interiør Service Helgeland AS
- Innvendige vegger og himling: Bygginnredning Finnmark AS
- Glass & fasader: Namdal Glass & Fasade AS
- Lås & Beslag: Bodø Sikkerhet & lås AS

Stedlig er vi representert med anleggsleder Johannes Eriksson og bas Mathias Johnsen Pettersen. De jobber stort sett ukentlig mandag til torsdag.
«Det blir en del tid som går unna til reise, men vi trives veldig godt med oppgavene i prosjektet» bekrefter duoen.

«Samarbeidet med byggherren og andre aktører har vært meget positivt den første delen av prosjektet. Det er både spennende og lærerikt å jobbe i nye miljø.
Vi er stolte over at bedriften vår er konkurransedyktig utenfor vårt primære markedsområde slik at vi får ta del i denne type viktige prosjekter, forteller prosjektleder Tom Helge Thomassen».

Fremdriften ser bra ut på prosjektet, så i november 2021 vil kommunen kunne ta i bruk bygget.

Johannes og Mathias